Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A házirend célja

Az óvoda házirendjét az intézmény vezető előterjesztésére,  a nevelő testület fogadja el. A házirend biztosítja a működés kereteit:

Az oktató és nevelő feladatok ellátásához, a közösségi élet szervezéséhez , és lebonyolitásához, az értékek közvetítéséhez. Elősegíti az óvoda pedagógiai programjának megvalósitását, szabályozza a belső rendet, ezért követése kötelező mindenki számára.

I Az óvoda feladata és rendszer

 • Az  óvoda a gyermek 3 éves korától, a tankötelesség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges,  a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében folyik.
 • Az óvoda a gyermek 3 éves korától ellátja,(-a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint-)a gyermek napközbeni ellátásával,összefüggő feladatokat.
 • A gyermek abban az évben , amelyben az 5.életévét betölti, napi négy órát köteles óvodai nevelésben résztvenni.
 • Az óvodai foglalkozásokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvoda a szülők igényei szerint, eleget tudjon tenni, az óvodai neveléssel, összefüggő feladatainak.
 • A gyermek utoljára abban az évben kezdhet óvodai nevelési évet, amelyben a 7. életévét betölti. Akkor kezdhet újabb nevelési évet az óvodában , ha aug. 31-e után született, és a nevelési tanácsadó javasolja, hogy még egy nevelési évig maradjon az óvodában.
 • A nevelési tanácsadó ilyen javaslatot, a szülő kérésére, és az óvoda nevelőtestületének egyetértésével tehet.

II.Az óvoda nevelési rendje.

 

1.1Felvételi körzet.:Bodrogkisfalud, Szegilong, Erdőbénye.

1.2.Az óvoda felvételi rendje: Beiratkozás és felvétel folyamatos.

Az óvodavezető minden évben elkésziti , a telephelyek óvodapedagógusai segítségével a demográfiai tervet.

Az óvodákban május, június hónapokban történjen meg az új óvodások beiratása , felvétele.

Beíratkozáskor a szülő hozza magával a gyermek,:

 • Szül AK. kivonatát
 • lakcim azonosító kártyát
 • TAJ kártyát

1.3 A nevelési év rendje:

Az óvodai nevelési év az adott naptári év szept 1-től a következő év aug 31- ig tart.

1.3.1 Nevelés nélküli munkaszüneti napok.

 • október 23
 • november 1
 • december 25-26
 • január 1
 • március 15
 • húsvét
 • május 1
 • pünkösd
 • augusztus 20
 •  

1.3.2 Nyári zárvatartás rendje:

 

A szülők igényfelmérését alapul véve,  az iskolai szünetnek megfelelően az óvoda vezetője csoport összevonást , ill. szüneteket rendelhet el.

Az óvoda nyári karbantartására, nagytakarításra, felújítására, előzetes egyeztetések alapján az óvoda és telephelyein, 2-3-4 hét szünet vehető igénybe. A bezárásról a szülőket a törvényben előírt időpontig tájékoztatni szükséges.

1.4.1 Az óvoda nyitvatartási rendje,  6,30-16 óráig .

1.4.2 Az óvoda napirendje:

Az óvodákban napirend szerint folyik az oktató nevelő munka.

Két napirend van életben,  az egyik szept 1-től május 31-ig, a másik június 1 -aug 31-ig.

 • 6,30 -9-ig :a gyermekek fogadása kötetlen tevékenység.
 • 9-12-ig :kötött és kötetlen tevékenység, tízórai.
 • 12-15-ig:ebéd, pihenés, uzsonna
 • 15-16-ig gyermekek hazabocsájtása,takaritás.

1.4.3. a beiskolázást segítő óvodai eljárás rendje:

A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben , amelyben a 6.életévét augusztus 31 napjáig betölti,  megkezdi az  iskolai tankötelezettség teljesítését.

Az óvodavezető minden év április hónapjában , az iskolai tankötelezettséget elérő gyermek részére óvodai szakvéleményt ad ki, amely alapján az iskola igazgatója dönt a gyermek felvételéről.

 • november:Óvónők látogatása az első osztályba
 • december:Nyílt-nap az óvodában
 • február: leendő elsős tanító néni ismerkedése a nagycsoportos gyerekekkel, innentől havonta egy alkalommal.
 • március Gergely-napi toborzás
 • április leendő elsősök iskolába iratása,óvodai szakvélemény kiadása.
 • április szülőkkel együtt iskolalátogatás.

 

1.5 Fizetési kötelezettség

Az óvodában a gyermekek napi háromszori étkezésben részesülnek. A gyermekek étkezésének helye ,téritési dijának összege és befizetésének módja, intézményenként eltérő és szabályozott. Ingyenes étkezésben részesülnek mindazon gyermekek, akik GYVK-ban részesülnek, és erről érvényes határozatot hoznak, az illetékes jegyzőtől, amivel igazolják rászorultságukat. 50%-os étkezési kedvezményben részesülnek, a tartósan beteg gyermekek, az orvosi igazolás bemutatását követően, valamint GYVK-ban nem részesülő nagycsaládosok gyermekei.

1.6. Az óvodai elhelyezés megszünése:

 • Ha a gyermeket másik óvoda átvette
 • A gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján.
 • A gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek, az utolsó napján, amelyben a 8.életévét betölti.
 • A törvény úgy rendelkezik, hogy megszűnik az óvodai elhelyezés akkor is, ha a gyermek a jogszabályban meghatározottnál, igazolatlanul többet van távol az óvodai foglalkozásokról.