Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


pedagógiai munkánk

2009.09.08

Nevelőtestületünk, több évtizede együtt munkálkodó pedagógusokból áll. Ez idő alatt tökéletesen összekovácsolódtunk,s teljes összhangban tervezzük-szervezzük óvodai életünket.

A 90-es évek végén éppen az azonos gondolkodásunktól vezérelve éreztünk magunkban annyi tehettséget és bátorságot, hogy  számunkra lényeges elveket és módszereket alkalmazva, saját helyi óvodai programot alkossunk. Amelyet a mai napig csiszolgatunk, t ökéletesítünk ,formálunk, saját képünkre. Figyelembe vesszük tágabb és szűkebb lehetőségeinket, s alkalmazkodunk a közvetlen és közvetett partnereink igényeihez, hiszen szolgáltató intézményként működünk.

Pedagógiai programunk vezérelvei a következők:

-hagyományápolás

/népszokások,hagyományok,jeles napok/a múlt tisztelete az a vallás mely az új nemzedék köteléke. igyekszünk mindent megtartani multunkból mert csakis a multtal alkothatjuk a jövőt. Az ünnepnapokat éppen úgy mint a hétköznapokat,a közösségi életforma jellemzi. Az ünnepeink, hagyományaink, szokásaink, keretet adnak munkánknak.

Kiemelt népszokások, jeles napok:

                                                             -október 14 Teréz nap : szüreti nap

                                                             -november 11 Márton nap : pince látogatás,

                                                            -Adventi ünnepkör

                                                             -December 5 : Mikulás

                                                            -Karácsonyi gyertyagyújtás a szeretetért a templomainkban

                                                         - karácsony az óvodában: december 22.

                                                    

                                                             -január 21 a Magyar kultúra napja: táncház,csak tiszta forrásból

                                                              -Farsang az óvodában: Ügyi Manó                                             fesztivál, tehettséggondozás

                                                            -március 12 Gergely nap : iskola látogatás

                                                          Húsvéti ünnepkör:népszokásainak felelevenítése, és megjelenítése

                                                         -Április 22 föld napja :Ovi-maraton futó nap.

                                                         tavasz köszöntés, majális,

                                                          anyák napja :édesanyák köszöntése

                                                         gyermek nap : táncoló talpak program

                                                         óvodai évzáró,ballagás

                                                          jótékonysági,alapítványi bál

        Fontosnak tartjuk a hagyományőrzés mellett az ősi mesterségek bemutatását, szemléltetését óvodásaink számára, ezért elvisszük őket kádár műhelybe ,ki próbálhatják kézügyességüket a fazekassággal, megismerhetik a hímzést.Évente szakember meghívásával természetközeli anyagokból kézműves foglalkozásokat szervezünk

 -Anyanyelvi nevelés,kommunikáció fejlesztése

Óvodánkban kiemelten kezeljük e területet.Szülők,az óvodapedagógusok, szakemberek együttesen azon dolgoznak,hogy megtanítsák gyermekeinket a  helyes nyelvhasználatra, a beszéd igényére és örömére.

Az óvónők beszédviselkedése azért bír óriási jelentőséggel, mert ők azok ,akik a család mellett az első példaszerű mintát adják az anyanyelvét éppen elsajátító kisgyermeknek.Az óvónő fejleszti ,talán a legnagyobb hatással a gyermekek nyelvi és kifejező készségét, ebben a fogékony életkorban.

A feladat adott és nem is egyszerű:

Néhány kiemelt feladat:

-A kisgyermek beszédre késztetése, beszédhelyzet teremtése.

-Kisgyermekek nyelvi hibáinak javítása.

-Mese- vers ,történetek mondása.

-A gyermekek beszédészlelésének és beszédértésének fejlesztése.

-Az óvodapedagógusokés a szülők beszédkapcsolata.

Hisszük,hogy sok dolgunk van még a világban,de tudjuk,hogy az egyik legfontosabb a szép beszéd elsajátítása,elsajátíttatása.

 -Egészséges életmód szokásainak a kialakítása,egészségvédelem.

Tapasztalataink azt mutatják,hogy nagyon fontos az óvodapedagógusok és más területen dolgozó kollégáink részvétele ,aktív közreműködése gyermekeink  egészségnevelésében,az egészséges életmód kialakításában.

Ezt a feladatkört együtt végezzük a védőnővel,s bevonjuk munkánkba a családsegítő szolgálat vezetőjét is.

Kiemelt  feladataink:

-Óvodai környezetünk biztonsága, baleset mentesítés, akadálymentesítés.

-Testi, lelki egészségmegőrzés.

-A gyermekek táplálkozása, vitamin-nap bevezetése.

-Fertőző betegségek felismerése,megelőzése.

-Óvodai gyermekvédelem.

-Óvodás gyermekek pszichés problémái

-Mozgáskultúra,edzettségi- erőnléti állapot növelése.

-A gyermekek egészségi állapota , ha szükséges annak javítása.

 

Mindezen feladatok elvégzéséhez, feltárásához és kiküszöböléséhez kívánok mindannyiunknak jó egészséget,és sok erőt.